Akkord

I Hedmark og Oppland har det i flere år blitt jobbet akkord i henhold til akkordtariffens bestemmelser. Gjennomsnittlig timelønn på disse akkordene har ligget på 440,- per time pluss fagarbeidertillegget (LOK § 3 C). Fagforeningen holder akkordkurs flere ganger per år. Akkordkurs holdes også bedriftsinternt dersom dette er ønskelig. Ta kontakt med fagforeningen for mer informasjon og hjelp!
Her finner du eksempler på akkorder som er blitt gjennomført i Hedmark og Oppland

På EL og IT Forbundets hjemmeside finner du program for utregning av akkorder og nyttige hjelpemidler/verktøy

Akkord er et produktivlønnssystem, hvor timelønna til montørene regnes ut etter mengden montert materiell. Her finner du alt du trenger får å komme i gang.

Søk på siden