Om oss

Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland organiserer medlemmer i bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av områdene fagforeningen organiserer.

Første etablering av fagforening for elektromontører i Hedmark og Oppland skjedde allerede i 1917 og i 1918. Det er fra disse fagforeningen vi i dag har Elektromontørenes fagforening Hedmark og Oppland.

Fagforeningen har per januar 2024 totalt 1024 medlemmer. Fagforeningen er en del av EL og IT Forbundet Distrikt Hedmark og Oppland. Distrikt Hedmark og Oppland har totalt 3315 medlemmer som fordelt på Installasjon, energi og IKT bransjen.

Fagforeningen har egne kontorer i Storgt. 126 på Lillehammer. Distriktet har kontor på Elverum i St. Olavsgt. 8.

Styret i fagforeningen velges på årsmøtet som avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Styret består av 5 styremedlemmer og to varamedlemmer. I tillegg er det egen  kontrollkomite og en valgkomite.

Fagforeningen har et eget Ungdomsutvalg, som består av 4 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Det er også et eget EVU-utvalg som arbeider med å arrangere kurs, tekniske seminarer, behandle søknader om økonomisk støtte til utdanning, fremme etter- og videreutdanning for medlemmene. Fagforeningen har også en egen støtteordning for de som tar utdanning/kurs. Les mer om de ulike støtteordningene på fane «Støtte til utdanning»

EL og IT Forbundet

Les mer om EL og IT Forbundet på Forbundets egne sider

Søk på siden