Lønnsstatistikk LOK området

Publisert: 22.03.23
Lønnsstatistikk 2023 for LOK området i Hedmark og Oppland. Gjennomsnitt fastlønn er på Kr. 268,22 per time, pluss fagtillegget.

Gjennomsnittslønn innen LOK området i Hedmark og Oppland er per mars 2023 på kr. 268,22 per time, pluss fagtillegget LOK § 3 C. Grunnlønn LOK § 3 A er fra 1.mai 2022 på kr. 234,14 per time.

Gjennomsnittlig LOK § 3 E tillegg(bedriftsinternt tillegg) er kr. 34,08 per time. Høyeste timelønn i kartleggingen er kr. 315,14 pluss fagarbeidertillegget (LOK § 3E). Laveste lønn i kartleggingen er kr. 251,84 pluss fagarbeidertillegget (LOK§ 3 C)

Gjennomsnitt akkordlønn var i 2022 kr. 360,- per time pluss fagtillegget LOK § 3 C.

Relevante artikler

Søk på siden