EVU-utvalget

EVU-utvalget i Elektromontørenes Fagforening har som hovedoppgave å planlegge kurs/fagkurs, arrangere tekniske seminarer, behandle søknader om støtte til utdanning og hjelpe medlemmene med etter- og videreutdanning. E-post til utvalget er: bjorn-tore.fremgarden@elogithedopp.no

Utvalget består av:

Søk på siden