Styret

Styret i Elektromontørenes Fagforening Hedmark og Oppland består av:
Kai-Robert Johansen
Leder
Telefon: +47 990 34 890
Kjetil Johnsrud
Nestleder
Telefon: +47 911 08 154
Ole-Martin Myhrer
Styremedlem og leder Ungdomsutvalget
Telefon: +47 473 99 315
Erik W. Johnsgård
Styremedlem
Telefon: +47 483 04 770
Frode Nilsen
Styremedlem
Telefon: +47 482 83 403
Kim Erik Frisholm
2. Varamedlem
Telefon: + 47 918 91 704
Frank Ø. Langmoen
Kontrollkomite
Telefon: +47 913 08 934
Syver Garvik
Leder Kontrollkomite og medlem EVU-utvalget
Telefon: +47 957 81 608
Trond Kneppen
Valgkomite
Telefon: +47 959 80 095
Dag Gryttingslien
1. Varamedlem og Valgkomite
Telefon: +47 911 37 551
Atle Sagmoen
Medlem Kontrollkomite
Telefon: +47 951 92 418

Søk på siden