juli 9, 2024

Tariffutvalget innen LOK området har utarbeidet en veileder til Vaktavtaler slik at klubbene kan få til best mulige vaktavtaler for sine medlemmer der dette er brukt. Klikk på innlegget for å lese mer
fane2
Lønnsstatistikk 2024 for LOK området i Hedmark og Oppland. Gjennomsnitt fastlønn er på Kr. 277,81 per time, pluss fagtillegget.

Søk på siden